Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vitajte

Tento používateľský sprievodca BellaDati Vám poskytne prehľad o kľúčových funkciách BellaDati a popíše použitie BellaDati ako nástroja pre reporting, analýzu a spoluprácu. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na náš podporný tým.

Začíname

Skupiny dát

Reporty

Dashboardy

Folders

BellaDati Mobile

BellaApps

Multimediálna galéria

Modul pre zber dát

Machine Learning

Administrácia

Release notes

Riešenie problémov

  • No labels