Vitajte

  Tento používateľský sprievodca BellaDati Vám poskytne prehľad o kľúčových funkciách BellaDati a popíše použitie BellaDati ako nástroja pre reporting, analýzu a spoluprácu. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na náš podporný tým.

  Začíname

  Skupiny dát

  Reporty

  Dashboardy

  Folders

  BellaDati Mobile

  BellaApps

  Multimediálna galéria

  Modul pre zber dát

  Machine Learning

  Administrácia

  Release notes

  _SvNavigation

  Riešenie problémov

  BellaDati Stardriver

  • No labels