Přehled

  Dashboardy jsou první obrazovkou, kterou uživatel uvidí po přihlášení do BellaDati. Typicky zobrazují nejdůležitější grafy, tabulky a informace vytáhnuté z detailních reportů. Dashboardy jsou primárně určené pro manažery, kteří jejich pomocí získají rychlý přehled o klíčových ukazatelech společnosti. 

   

  Dashlety

  Každý dashboard se skládá z několika dashletů. Dashlet obsahuje pohledy z reportů (grafy, tabulky, mapy), nebo navigační prvky.

  Dashboardy je možné doplnit o přílohy nebo je sdílet na veřejném webu.

  Případy užití

  Dashboardy umožňují zobrazit data z rozličných reportů a datových zdrojů. Zvažte použití reportů v případě, že chcete připravit detailní analýzu,

  Dashboards


  Reports


   


  Dashboardy jsou určené pro uživatele, kteří preferují zobrazení připravených výstupů. Obvykle kombinují pohledy a navigační prvky.

  Dashboardy nesjou designované pro přímou práci s daty nebo hloubkouvou analýzu. Konzumovaný obsah je připravený analytiky v reportech.

  Typickými uživateli dashboardu jsou:

  • Vedoucí pracovník
  • Manažer


  Reporty jsou určené pro uživatele, kteří pracují s daty, připravují reporty a analýzy. Tito uživatelé vybírají a vytvářejí ukazatele, definují větvení a vytvářejí vizualizace v příslušných typech pohledů.

  Práce s reporty vyžaduje hlubší pochopení dat. Vytvořený obsah je možné následně použít na dashboardech, které mohou být sdíleny s manažery.

  Typickými uživateli reportu jsou:

  • Analytik
  • Specializovaný pracovník

  Pro více informací o reportech pokračujte v sekci Reporty.

  Na dashboardu jsou k dispozici následující operace:

  Další kroky