Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad

Dashboardy sú prvou obrazovkou, ktorú používateľ vidí po prihlásení do BellaDati. Typicky zobrazují najdoležitejšie grafy, tabulky a informácie vytiathnuté z detailných reportov. Dasbhoardy sú primárne určené pre manažérov, ktorý pomocu nich získajú rychlý prehľad o kľúčových ukazovateľoch v spoločnosti.

 

Dashlety

Každž dashboard pozostáva z dashletovDashlet obsahuje pohľady z reportov (grafy, tabuľky, mapy) alebo navigačné prvky.

Dashboardy je možné doplniť o prílohy alebo ich zdieľať na verejnom webe.

Príklady použitia

Dashboardy umožňujú vizualizovať dáta z rozličných reportov a datových zdrojov. Zvážte použitie Reportov v prípade, že chcete pripraviť detailnú analýzu..

Dashboards


Reports


 

Dashboardy sú určené pre používateľov, ktorí preferujú zobrazenie pripravených výstupov. Obvykle kombinujú pohľady a navigačné prvky.
Dashboardy nie sú designované pre priamu prácu s dátami alebo hĺbkovú analýzu. Konzumovaný obsah je pripravený analytikmi v reportoch.

Typický používateľ dasboardu:

  • Vedúci pracovník
  • Manager

Reporty sú určené používateľom, ktorí pracujú s dátami, pripravujú reporty a robia analýzu. Týto používatelia vyberajú a vytvárajú ukazovatele, definujú Drill-down a vizualizjú dáta v príslušných typoch pohľadov.
Práca s reportami vyžaduje hlbšie pochopenie dát. Vytvorený obsah je následne možné použiť na dashboardoch a sprístupniť manžérom.

Typickú používateľ reportu:

  • Analytik
  • Špecialny pracovník

Ak chcete zistiť viac o Reportoch pokračujte v sekcii Reporty.

Na dashboarde sú k dispozícii následujúce operácie:

Ďalšie kroky