Prehľad

  Dashboardy sú prvou obrazovkou, ktorú používateľ vidí po prihlásení do BellaDati. Typicky zobrazují najdoležitejšie grafy, tabulky a informácie vytiathnuté z detailných reportov. Dasbhoardy sú primárne určené pre manažérov, ktorý pomocu nich získajú rychlý prehľad o kľúčových ukazovateľoch v spoločnosti.

   

  Dashlety

  Každž dashboard pozostáva z dashletovDashlet obsahuje pohľady z reportov (grafy, tabuľky, mapy) alebo navigačné prvky.

  Dashboardy je možné doplniť o prílohy alebo ich zdieľať na verejnom webe.

  Príklady použitia

  Dashboardy umožňujú vizualizovať dáta z rozličných reportov a datových zdrojov. Zvážte použitie Reportov v prípade, že chcete pripraviť detailnú analýzu..

  Dashboards


  Reports


   

  Dashboardy sú určené pre používateľov, ktorí preferujú zobrazenie pripravených výstupov. Obvykle kombinujú pohľady a navigačné prvky.
  Dashboardy nie sú designované pre priamu prácu s dátami alebo hĺbkovú analýzu. Konzumovaný obsah je pripravený analytikmi v reportoch.

  Typický používateľ dasboardu:

  • Vedúci pracovník
  • Manager

  Reporty sú určené používateľom, ktorí pracujú s dátami, pripravujú reporty a robia analýzu. Týto používatelia vyberajú a vytvárajú ukazovatele, definujú Drill-down a vizualizjú dáta v príslušných typoch pohľadov.
  Práca s reportami vyžaduje hlbšie pochopenie dát. Vytvorený obsah je následne možné použiť na dashboardoch a sprístupniť manžérom.

  Typickú používateľ reportu:

  • Analytik
  • Špecialny pracovník

  Ak chcete zistiť viac o Reportoch pokračujte v sekcii Reporty.

  Na dashboarde sú k dispozícii následujúce operácie:

  Ďalšie kroky