BellaDati má vlastný integrovaný dátový sklad, ktorý obsahuje virtuálne databázy s podobnými dátami. Tieto virtuálne databázy sa nazývajú skupiny dát a sú základom pre reporty. Každá skupina dát môže byť pripojená na viacero zdrojov dát.

  V skupinách dát sú definované nasledujúce objekty:

  V skupinách dát je možné vykonávať nasledujúce operácie:

  Icon

  Iba použivatelia s rolou manažér dát majú dostatočné povolenia na správu skupín dát. Ak túto rolu nemáte, prosím kontakujte Vašeho administrátora BellaDati.

  Tutorialové video

  Zhrnutie skupiny dát

  Hlavnou časťou tejto stránky je:

  • História importov

  Typicka stránka zhrnutia skupiny vyzerá takto:

   

  Zoznam operácii 

  • Zdieľať s používateľmi: Prideľovanie prístupu k dátam uživateľom alebo skupínam, možnosti zahŕňajú aj filter zdieľaných dát
  • Uložiť XML zálohu: Zálohuje štuktúru skupin dát a všetkých spojených reportov.
  • Odstrániť skupiny dát: Odstráni celú skupinu dát a jej reporty.