Reporty slúžia na podrobné analýzy trendov a dát. Každý report sa skladá z tabuliek, grafov, máp a KPI popisov a zobrazuje dáta uložené v skupine dát pomocou rôznych agregácií. Každý report môže taktiež obsahovať vlastný obsah, komentáre, prílohy a môže byť jednoducho zdieľaný s ostatnými používateľmi BellaDati, publikovaný na firemnom intranete alebo na verejne dostupnom webe. Taktiež je možné export celého alebo len časti reportu do formátov PDF, Excel, PNG alebo prezentácie v Power Pointe. Naviac, je možné nastaviť export pomocou zasielania e-mailu.

  Hlavným cieľom reportov je umožniť analytikom prehľadne pracovať s veľkým množstvom dát a pripraviť vybrané čísla pre manažérov.

  Práve dashboardy sa dajú pokladať za rýchle a stručné prehľady trendov využívané manažérmi. Naviac umožňujú porovnávať dáta z viacerých reportov a skupín dát na jednej jedinej strane.

  Icon

  Spravovať reporty môžu len používatelia s rolou editor reportov. Ak túto rolu nemáte kontaktuje Vášho administrátora BellaDati.

  V reportoch sú definované a spravované nasledujúce objekty

  Nasledujúce operácie môžu byť vykonané vrámci reportu

  Kam ďalej