Versions Compared

  Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

  ...

  Sv translation
  languagecs

  Reporty v BellaDati slouží k podrobným analýzám trendů a dat. Reporty se skládají z tabulek, grafů, map a KPI popisků a zobrazují data uložená ve skupině dat pomocí různých agregací. Reporty mohou také obsahovat vlastní obsah, komentáře, přílohy a může být jednoduše sdílený s dalšími uživateli BellaDati, publikován ve firemním intranetu nebo na veřejně dostupném webu. Dále je možné reporty exportovat ve formátech PDF, Excel, PNG nebo Power Point. Navíc je možné nastavit zasílání pravidelných reportů emailem.

  Hlavním cílem reportů je umožnit analytikům pracovat s velkým množstvím dat a připravit vizualizace vybraných ukazatelů pro manažery.

  Právě dashboardy se dají považovat za rychlé a stručné přehledy trendů používané manažery. Kromě toho dashboardy umožňují porovnat data z více reportů a skupin dat na jedné stránce.

  Note

  Spravovat reporty mohou pouze uživatelé, kterým je přiřazena role editor reportů. Pokud nemáte přiřazenou tuto roli, kontaktujte Vašeho BellaDati administrátora.

  V reportech jsou definované a spravované následující objekty:

  V rámci reportu mohou být provedené následující operace:

  Další kroky

  Sv translation
  languageja

  BellaDatiのレポートは完全なデータとトレンド分析に役立ちます。 それぞれのレポートは、様々な集合体を用いてデータセットに保管されているデータを表示する表、グラフ、マップ、KPIラベルから構成されています。また、カスタムの内容、コメント、添付物も含み、他のBellaDatiユーザーと簡単に共有したり企業のイントラネットや公共空間で発行したりできます。さらには、それぞれのレポートをBellaDatiのレポートは完全なデータとトレンド分析に役立ちます。 それぞれのレポートは、様々な集合体を用いてデータセットに保管されているデータを表示する表、チャート、マップ、KPIラベルから構成されています。また、カスタムの内容、コメント、添付物も含み、他のBellaDatiユーザーと簡単に共有したり企業のイントラネットや公共空間で発行したりできます。さらには、それぞれのレポートをPDFExcelPNGPower Pointに出力することもでき、メールで送信された通常の出力をスケジューリングすることもできます。

  主要な目的は、主に大量のデータにまたがって詳細にドリルダウンしたいアナリストに向けレポートに取り組み、会社のマネージャーに向け選択した数字を準備することです。主要な目的は、主に大量のデータにまたがって詳細にドリルダウンしたいアナリストに向けレポートに取り組み、会社のマネージャーに向け選択した数字を準備することです。

  一時ダッシュボードマネージャーによる速い継続的なトレンドを概要を考慮します。さらには、ダッシュボードにより、1つのページでより多くのレポートとデータセットからビジュアル的にデータを比較できます。による速い継続的なトレンドを概要を考慮します。さらには、ダッシュボードにより、1つのページでより多くのレポートとデータセットからビジュアル的にデータを比較できます。

   

  Note

  レポート編集役のユーザーのみレポートの管理をすることができます。この役割がない場合、BellaDati のアドミンにお尋ねください。

  レポートでは次のオブジェクトが定義・管理されます:

  レポートでは次のオブジェクトが定義・管理されます:

  レポート内で以下のアクションを実行できます:レポート内で以下のアクションを実行できます:

  次に

  関連コンテンツ

  Wiki Markup
  {related:NumLabels=6}