Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
English

BellaDati 2.7.15.10 is now available!

We are pleased to announce that BellaDati 2.7.15.10 is now available. Check out what new features are coming out..

Slovak

Nová verzia BellaDati 2.7.15.10 je dostupná!

Je nám potešením Vám predstaviť, novú dostupnú verziu BellaDati 2.7.15.10. Zistite aké nové funkcie sme pre Vás pripravili.

Czech

Nová verze BellaDati 2.7.15.10 je nyní dostupná!

Je nám potěšením Vám představit nově dostupnou verzi BellaDati 2.7.15.10. Zjistěte, jaké nové funkce jsme pro Vás připravili.

Livesearch
sizelarge

English

Documentation

Data / Dashboard / Reports / Mobile / Apps

Read about core BellaDati feature and key Business Intelligence concepts. Watch tutorials videos and learn step by step how to connect to data sources, manage data models and build interactive reports. 

Slovak

Dokumentácia

Dáta / Dashboard / Reporty / Mobil / Aplikácie

Prečítajte si viac o jadre BellaDati vlastností a Business Intelligence konceptoch. Pozrite si video tutoriály a naučte sa krok za krokom ako sa pripojiť na zdroj dát, spravovať datové modely a stavať interaktívne reporty.

Czech

Dokumentace

Data / Dashboard / Reporty / Mobil / Aplikace

Přečtěte si víc o jádru vlastností BellaDati a Business Intelligence konceptech. Shlédněte video tutoriály a naučte se krok za krokem jak se připojit na datový zdroj, spravovat datové modely a stavět interaktivní reporty.

English

Developers

Installation / REST API

 

/Client API/ SDK / Whitelabelling

Find step by step installation guides for BellaDati on Windows, Mac or WAR. Explore BellaDati REST API, SDK and white-labeling options. Learn how to write advanced transformation and cleaning scripts.

Slovak

Vývojári

Instalácia / REST API / SDK / Whitelabelling

Nájdite príručky o instalácii Belladati pre Windows, Mac alebo WAR krok za krokom. Preskúmajte BellaDati REST API, SDK a white-labeling možnosti. Naučte sa písať pokročilé transformácie a čistiace skripty. 

Czech

Vývojáři

Instalace / REST API / SDK / Whitelabelling

Najděte příručky o instalaci Belladati pro Windows, Mac nebo WAR krok za krokem. Prozkoumejte BellaDati REST API, SDK a white-labeling možnosti. Naučte se psát pokročilé transformace a čistící skripty.

 

 

English

Helpdesk

Features Suggestions / BUG Reporting

Let us know about your ideas and issues. Submit new features suggestions, create ticket or browse top ideas from our community.

Slovak

Helpdesk

Nápady na nové funkcie / BUG Reporting

V prípade Vašich nápadov alebo problémov neváhajte a dajte nám vedieť. Posielajte nápady na nové funkcie, vytvorte ticket alebo listujte najlepšie nápady našej komunity.

Czech

Helpdesk

Nápady na nové funkcie / BUG Reporting

V případě Vašich nápadů či problémů neváhejte a dejte nám vědet. Posílejte nápady na nové funkce, vytvořte ticket a nebo procházejte nejlepší nápady našej komunity.

HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-twitt">Twitter Feed</h3>

<p class="red1212-bar-par"><a class="twitter-timeline" width="100%" height="175" data-widget-id="412535469411278848" data-chrome="nofooter noheader noborders transparent">Tweets by @BellaDati</a></p>
English
HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-news">Blog Feed</h3>
<p class="red1212-bar-par">December 18, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/blog/on-line_travel_agency_hammer_against_razor_thin_margings_are_data_analytics_apps">On-line travel agency’s hammer against razor thin margins are data analytics apps</a><br/><br/>
December 10, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/Singapore_smart_nation_grows_with_cloud_data_analytics">Singapore smart nation grows with cloud data analytics</a><br/><br/>
December 9, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/6_virtues_of_kick-ass_market_research_agency_data_project">6 virtues of kick-ass market research agency data project</a><br/><br/>
December 4, 2014<br/><a href="http://belladati.com/blog/analytics_digital_agency">Data analytics whitelabeling tutorial for Digital Agencies</a><br/><br/>
Slovak
HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-news">Blog Feed</h3>
<p class="red1212-bar-par">December 18, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/blog/on-line_travel_agency_hammer_against_razor_thin_margings_are_data_analytics_apps">On-line travel agency’s hammer against razor thin margins are data analytics apps</a><br/><br/>
December 10, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/Singapore_smart_nation_grows_with_cloud_data_analytics">Singapore smart nation grows with cloud data analytics</a><br/><br/>
December 9, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/6_virtues_of_kick-ass_market_research_agency_data_project">6 virtues of kick-ass market research agency data project</a><br/><br/>
December 4, 2014<br/><a href="http://belladati.com/blog/analytics_digital_agency">Data analytics whitelabeling tutorial for Digital Agencies</a><br/><br/>
Czech
HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-news">Blog Feed</h3>
<p class="red1212-bar-par">Prosinec 18, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/blog/on-line_travel_agency_hammer_against_razor_thin_margings_are_data_analytics_apps">On-line travel agency’s hammer against razor thin margins are data analytics apps</a><br/><br/>
Prosinec 10, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/Singapore_smart_nation_grows_with_cloud_data_analytics">Singapore smart nation grows with cloud data analytics</a><br/><br/>
Prosinec 9, 2014<br/>
<a href="http://belladati.com/6_virtues_of_kick-ass_market_research_agency_data_project">6 virtues of kick-ass market research agency data project</a><br/><br/>
Prosinec 4, 2014<br/><a href="http://belladati.com/blog/analytics_digital_agency">Data analytics whitelabeling tutorial for Digital Agencies</a><br/><br/>
English
HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-contact">Contact Us</h3>

<p class="red1212-bar-par-contact">Call us<br/>
<span style="color: #009ddc; font-size: 180%!important;">+1 (415) 800 3540</span><br/>
or Fill form to<br/>
<a href="http://www.belladati.com/company/contacts" target="_blank"><img style="font-size: 120%; margin-top: 10px; margin-bottom:10px;" src="/download/attachments/4620293/contact-us-butt.png" alt="contact-us-button" /></a></p>
Slovak
HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-contact">Kontaktujte nás</h3>

<p class="red1212-bar-par-contact">Zavolajte nám<br/>
<span style="color: #009ddc; font-size: 180%!important;">+420 702-023-558</span><br/>
alebo vyplňte formulár a<br/>
<a href="http://www.belladati.com/company/contacts" target="_blank"><img style="font-size: 120%; margin-top: 10px; margin-bottom:10px;" src="/download/attachments/4620293/contact-us-butt_SK.png" alt="contact-us-button" /></a></p>
Czech
HTML
<h3 class="red1212-bar-title rbt-bg-contact">Kontaktujte nás</h3>

<p class="red1212-bar-par-contact">Zavolejte nám<br/>
<span style="color: #009ddc; font-size: 180%!important;">+420 702-023-558</span><br/>
nebo vyplňte formulář a<br/>
<a href="http://www.belladati.com/company/contacts" target="_blank"><img style="font-size: 120%; margin-top: 10px; margin-bottom:10px;" src="/download/attachments/4620293/contact-us-butt_SK.png" alt="contact-us-button" /></a></p>