BellaDati 2.9.9.2 is now available!

We are pleased to announce that BellaDati 2.9.9.2 is now available. Check out what new features are coming out.

Nová verzia BellaDati 2.9.9.2 je dostupná!

Je nám potešením Vám predstaviť, novú dostupnú verziu BellaDati 2.9.9.2. Zistite aké nové funkcie sme pre Vás pripravili.

Nová verze BellaDati 2.9.9.2 je nyní dostupná!

Je nám potěšením Vám představit nově dostupnou verzi BellaDati 2.9.9.2. Zjistěte, jaké nové funkce jsme pro Vás připravili.

Documentation

Data / Dashboard / Reports / Mobile / Apps

Read about core BellaDati feature and key Business Intelligence concepts. Watch tutorials videos and learn step by step how to connect to data sources, manage data models and build interactive reports. 

Dokumentácia

Dáta / Dashboard / Reporty / Mobil / Aplikácie

Prečítajte si viac o jadre BellaDati vlastností a Business Intelligence konceptoch. Pozrite si video tutoriály a naučte sa krok za krokom ako sa pripojiť na zdroj dát, spravovať datové modely a stavať interaktívne reporty.

Dokumentace

Data / Dashboard / Reporty / Mobil / Aplikace

Přečtěte si víc o jádru vlastností BellaDati a Business Intelligence konceptech. Shlédněte video tutoriály a naučte se krok za krokem jak se připojit na datový zdroj, spravovat datové modely a stavět interaktivní reporty.

Developers

Installation / REST API / Client APISDK / Whitelabelling

Find step by step installation guides for BellaDati on Windows, Mac or WAR. Explore BellaDati REST API, SDK and white-labeling options. Learn how to write advanced transformation and cleaning scripts.

Vývojári

Instalácia / REST API / SDK / Whitelabelling

Nájdite príručky o instalácii Belladati pre Windows, Mac alebo WAR krok za krokom. Preskúmajte BellaDati REST API, SDK a white-labeling možnosti. Naučte sa písať pokročilé transformácie a čistiace skripty. 

Vývojáři

Instalace / REST API / SDK / Whitelabelling

Najděte příručky o instalaci Belladati pro Windows, Mac nebo WAR krok za krokem. Prozkoumejte BellaDati REST API, SDK a white-labeling možnosti. Naučte se psát pokročilé transformace a čistící skripty.

 

 

IoT Data Collector

Installation and Upgrade / Configuration / Management Console

BellaDati IoT Data Collector is a platform that allows connected devices easily and securely interact with another applications, systems or other devices.

IoT Data Collector

Installation and Upgrade / Configuration / Management Console

BellaDati IoT Data Collector is a platform that allows connected devices easily and securely interact with another applications, systems or other devices.

IoT Data Collector

Installation and Upgrade / Configuration / Management Console

BellaDati IoT Data Collector is a platform that allows connected devices easily and securely interact with another applications, systems or other devices.

 

Helpdesk

Features Suggestions / Bug Reporting / How to create a ticket

Let us know about your ideas and issues. Submit new features suggestions, create ticket or browse top ideas from our community.

 

         

Helpdesk

Nápady na nové funkcie / Bug Reporting

V prípade Vašich nápadov alebo problémov neváhajte a dajte nám vedieť. Posielajte nápady na nové funkcie, vytvorte ticket alebo listujte najlepšie nápady našej komunity.

 

         

Helpdesk

Nápady na nové funkcie / Bug Reporting

V případě Vašich nápadů či problémů neváhejte a dejte nám vědet. Posílejte nápady na nové funkce, vytvořte ticket a nebo procházejte nejlepší nápady našej komunity.