Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reporty v BellaDati slouží k podrobným analýzám trendů a dat. Reporty se skládají z tabulek, grafů, map a KPI popisků a zobrazují data uložená ve skupině dat pomocí různých agregací. Reporty mohou také obsahovat vlastní obsah, komentáře, přílohy a může být jednoduše sdílený s dalšími uživateli BellaDati, publikován ve firemním intranetu nebo na veřejně dostupném webu. Dále je možné reporty exportovat ve formátech PDF, Excel, PNG nebo Power Point. Navíc je možné nastavit zasílání pravidelných reportů emailem.

Hlavním cílem reportů je umožnit analytikům pracovat s velkým množstvím dat a připravit vizualizace vybraných ukazatelů pro manažery.

Právě dashboardy se dají považovat za rychlé a stručné přehledy trendů používané manažery. Kromě toho dashboardy umožňují porovnat data z více reportů a skupin dat na jedné stránce.

Spravovat reporty mohou pouze uživatelé, kterým je přiřazena role editor reportů. Pokud nemáte přiřazenou tuto roli, kontaktujte Vašeho BellaDati administrátora.

V reportech jsou definované a spravované následující objekty:

V rámci reportu mohou být provedené následující operace:

Další kroky